Log ind   |  
VED DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER LIGN. Minimer

DRIFT:

VED DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER ANDRE SPØRGSMÅL ANGÅENDE LEVERANCE AF VAND ELLER BRUD, VANDMÅLER ELLER ANDET  KONTAKT  VANDVÆRKETS DRIFTSBESTYRER:

BJARNE KRISTENSEN PÅ TELEFON 2172 0390 ELLER VIA E-MAIL : DRIFT@KIRKEHYLLINGEVAND.DK

REGNSKAB:

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE REGNSKAB, OPKRÆVNINGER ELLER EJENDOMSMÆGLER FORESPØRGSLER, KONTAKT VANDVÆRKETS KASSERER

JANNIE TAUBY PÅ TELEFON 4640 3676 ELLER VIA E-MAIL: KASSERER@KIRKEHYLLINGEVAND.DK

 

 

Forside Minimer

Kirke Hyllinge Vandværk (KHV) er etableret i 1904.

KHV har løbende udviklet vandproduktion- og kvalitet samt ledningsnet.

Selskabet er ejer af 2 vandværker i drift og der pumpes årligt ca. 90.000 m3 vand op fra 3 rå vands boringer. Selskabet er ejer af ca. 1,8 km rå vands ledninger og små 15 km forsyningsledninger.

KHV fusionerede med virkning fra den 1. januar 2013 med Nørre Hyllinge Vandværk, med KHV som det fortsættende selskab.

Selskabet har p.t. 736 interessenter og forsyner ca. 1.039 husstande med rent vand. Vandspildet har igennem de seneste år været på omkring 2%.

Kirke Hyllinge Vandværk har som målsætning, på sigt, at tilbyde interessenterne det billigste vand i Lejre Kommune. For at nå det mål, vil det være nødvendigt, at de allerede udstykkede grunde og de til bebyggelse udlagte arealer, i selskabets forsyningsområdet, alle bliver bebygget.

Hårdheden i Kirke Hyllinge Vandværks vand er 14,8

 

Meddelser / ledningsbrud mv Minimer

 

Drik roligt vandet fra Kirke Hyllinge Vandværk

Vi har testet vores vand for rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af stoffet.

Se analyse resultater på vores hjemmeside www.kirkehyllingvand

Det vil sige, at du trygt kan drikke vores vand.Du har måske i medierne læst eller hørt om, at der er fundet rester af dette sprøjtemiddel i store dele af landet.

Desphenyl-chloridazon er rester af et sprøjtemiddel, der blev forbudt for 20 år siden. Inden da blev det blev brugt i forbindelse med dyrkning roer, rødbeder og løg. Sprøjtemidlet er i dag forbudt, men kan stadigvæk sive ned til grundvandet, så derfor skal alle vandværker teste for stoffet fremover.

 Vandværket kører i normaldrift der pågår på tiden ikke reparation og ledningsarbejder

Ved jordvarme anbefaler vi , at man lægger rørene vandret og ikke lodret da det ellers rammer vores grundvand

  
Drift Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Driftsbestyrer Bjarne Kristensen
Tlf. 2172 0390
E-mail : drift@kirkehyllingevand.dk

Formand Christian Søegaard
Tlf. 2048 3834
E-mail : formand@kirkehyllingevand.dk

Næstformand Klaus Juul Lund
Tlf. 2257 6232 
E-mail: naestformand@kirkehyllingevand.dk

Kasserer Jannie Tauby
Tlf. 4640 3676
E-mail : kasserer@kirkehyllingevand.dk

Oplysninger/tegninger vedrørende ledningsnettet

Peter Buhl
Tlf. 7258 7860
E-mail : pmbuhl@hotmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Karl Chr. Koch, Henning Hansen, Ole Pedersen, Johnny Falk
Copyright 2011 Rambøll Danmark A/S