Driftstatus

Meddelelser

Ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet!

Miljøstyrelsen har informeret alle landets kommuner om, at drikkevand fremover og hurtigst muligt skal testes for pesticidnedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Der blev den 21. juni udtaget prøver på vandværkerne til analyse for stoffet chlorothalonil amidsulfonsyre. Prøverne er analyseret og de viser at der ikke er chlorothalonil amidsulfonsyre i vores vand.

Det er altid et akkrediteret laboratorium, der analyserer alle vores vandprøverne.

 


 

 

 


 

Info

Hårdheden i Kirke Hyllinge Vandværks vand er 14,8 dH.

Ved jordvarme anbefaler vi, at man lægger rørene vandret og ikke lodret da det ellers rammer vores grundvand.


Skal du flytte ?, husk at læse vores information omkring ejerskifte. Du finder den under "Selvbetjening/flyttemeddelelser"

Du kan til- og afmeld/ændre din kontakt information til Kirke Hyllinge vandværks mail og SMS-service under selvbetjenings menuen. Så vil du fremover modtage en SMS/mail ved forstyrrelser i vandforsyningen eller varsling af planlagt vedligehold i dit område.