Oplever du drift forstyrrelser der endnu ikke fremgår, kan du informere os om det ved at klikke her.
Vi arbejder altid på at få opdatere driftstatus, samt information om evt. fejl opdateret hurtigst muligt.
Modtager du ikke vores SMS, kan du klikke her, for at tilmelde dig. 

 

 

 

 

Meddelelser

Drikkevandet fra vores 4 boringer, er blevet screenet og undersøgt i forhold til PFAS-stoffer.
Som forventet har vi ikke nogen indikering af PFAS-Stoffer i vores drikkevand. 

 

Vandværket skal i henhold til vandforsyningsloven orientere om drikkevandets kvalitet. Se mere information her

 

 

Info

Se information om vandets hårdheden her

Ved jordvarme anbefaler vi, at man lægger rørene vandret og ikke lodret da det ellers rammer vores grundvand.

Skal du flytte ?, husk at læse vores information omkring ejerskifte. Du finder den under "Selvbetjening/flyttemeddelelser"