Driftstatus

Oplever du drift forstyrrelser der ikke fremgår af nedenstående, kan du informere os om det ved at klikke her.
Vi arbejder altid på at få opdatere driftstatus med evt. fejl hurtigst muligt.

Meddelelser

Generalforsamlingen. 

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt regeringens restriktioner og forebyggende initiativer for at imødegå smittespredning af Corona-virus i det danske samfund er vi desværre nødt til at aflyse generalforsamlingen for Kirke Hyllinge Vandværk, som jf. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts 2021. 

Bestyrelsen har fastsat tirsdag den 22 juni, som ny dato for generalforsamlingen. 
Du kan tilmelde dig her. Klik her

Vandværket skal i henhold til vandforsyningsloven orientere om drikkevandets kvalitet. Se mere information her

 

 

Info

Se information om vandets hårdheden her

Ved jordvarme anbefaler vi, at man lægger rørene vandret og ikke lodret da det ellers rammer vores grundvand.

Skal du flytte ?, husk at læse vores information omkring ejerskifte. Du finder den under "Selvbetjening/flyttemeddelelser"

Du kan til- og afmeld/ændre din kontakt information til Kirke Hyllinge vandværks mail og SMS-service under selvbetjenings menuen. Så vil du fremover modtage en SMS/mail ved forstyrrelser i vandforsyningen eller varsling af planlagt vedligehold i dit område.